Регистрирайте нов БГ номер

БГ номер тарифa

За всички разговори Вие заплащате твърда абонаментна такса:

Първи номер

Цена за 1 месец - 7 EUR (14 лв)

Втори номер

Цена за 1 месец - 3,50 EUR (7 лв)


Заплащате за БГ номер чрез кредитна или дебитна карта: VISA Credit, Maestro, Visa, Visa Electron. Услугата се заплаща във валута „евро” или в еквивалента на „евро” в друга валута според курса на деня.

Близките Ви в България заплащат цената на български градски или междуградски разговор.

visa